بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند
سوالات متداول
     
 1- جایگاه حقوقی صندوق چیست؟
صندوق ضمانت صادرات ایران تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران میباشد. صندوق دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل بوده ولی از نظر مالی از سوی دولت حمایت می گردد. اساسنامه صندوق مصوب مجلس شورای اسلامی و قانون چگونگی اداره آن مصوب هیات محترم وزیران است .

2- صندوق ضمانت صادرات ایران چگونه اداره می شود؟
صندوق ضمانت صادرات ایران بوسیله یک هیات مدیره (متشکل از 4 عضو) اداره میشود که اعضای آن از سوی وزیر بازرگانی بعنوان رییس مجمع صندوق منصوب می گردند. رییس هیات مدیره صندوق مدیرعامل آن نیز می باشد.

3- اعضای مجمع عمومی صندوق را چه کسانی تشکیل می دهند؟
وزیر بازرگانی  که ریاست مجمع عمومی را بر عهده دارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی
وزیر امور خارجه
وزیر صنایع
رییس سازمان برنامه و بودجه
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رئیس کل مرکز توسعه صادرات ایران
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی و دارایی و تعاون با انتخاب مجلس به عنوان ناظر

4- دولت چگونه صندوق را از لحاظ مالی حمایت می نماید؟
 

بر اساس ابلاغیه شماره 58226 مورخه 11/11/1381 ریاست محترم جمهوری دریافت 1% ارزش سیف کالاهای واردانی از تمامی وارد کنندگان غیر دولتی حذف و قانون تجمیع عوارض جاگزین آن گردید.


 

 

 5- چه ریسکهایی تحت پوشش صندوق قرار می گیرند؟
 
صندوق با صدور ضمانتنامه های مختلف ریسک عدم بازپرداخت اعتبارات صادراتی و یا عدم ایفای تعهدات قراردادی صادرکنندگان محلی و یا خریداران خارجی را برای موسسات مالی/ بانکها/اعتبار دهندگان داخلی و خارجی تحت پوشش قرار میدهد. ضمناً ریسکهای تجاری و سیاسی زیر نیز تحت پوشش بیمه نامه های مختلف این صندوق قرار می گیرند:
1- استنکاف خریدار از قبول کالای صادرشده یا خدمت انجام شده
2- عدم پرداخت بهای کالا یا خدمت در سررسید مقرر
3- عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی یا اعسار یا توقف
4-  بروز جنگ یا حالت جنگ
5- تیره شدن روابط و یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که در نتیجه آن صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آنها نشود
6-  اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود
7- اعمال سیاستهای مربوط به محدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور خریدار
8- سلب مالکیت از خریدار بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که موفق به دریافت مطالبات خود نشود
9-  سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار که به تشخیص هیات مدیره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده شود

6- کدام کشورها تحت پوشش صندوق قرار می گیرند؟
کلیه کشورها به استثنای رژیم صهیونیستی و بخش دولتی ایالات متحده امریکا تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران قرار می گیرند.

7- کدام کالاها و خدمات تحت پوشش صندوق قرار می گیرند؟
صندوق ضمانت صادرات ایران کلیه کالاها و خدمات مجاز صادراتی را تحت پوشش قرار میدهد.

8- من به عنوان یک صادرکننده چرا بایستی صادرات خود را تحت پوشش صندوق قراردهم؟
با اخذ بیمه نامه / ضمانتنامه از صندوق ، شما نه تنها میتوانید خود را در مقابل خطر عدم دریافت مطالبات از خریدار خارجی ناشی از بروز ریسکهای سیاسی و تجاری تحت پوشش قرار دهید ، بلکه میتوانید منابع مالی مورد نیاز برای فعالیتهای صادراتی خود را نیز فراهم نمایید.

9- مشتری خارجی مایل به خرید اعتباری از من میباشد، چگونه میتوان علاوه برکمک به تامین مالی وی، بازپرداخت اعتبارات اعطایی به او را تضمین نمود؟
بمنظور فراهم آوردن امکان خرید اعتباری خریداران خارجی از شما  ، بانکهای داخلی ممکن است اقدام به برقراری خطوط اعتباری برای  آنها نمایند. بعبارت دیگر، در چارچوب این طرح، شما مبلغ اعتبار اسنادی مدت داری را که خریدار خارجی به نفع شما افتتاح نموده را به محض ارائه مدارک حمل به اعتبار دهنده (بانک ایرانی)، دریافت نموده و در نتیجه ضمن انتقال ریسک عدم بازپرداخت به اعتبار دهنده ، به خریدار خارجی خود فرصت کافی جهت بازپرداخت اعتبار اعطایی را می دهید. گاهی ممکن است برای تضمین بازپرداخت بموقع اعتبار اعطایی به خریدار/بانک خارجی ، اعتبار دهنده داخلی درخواست وثایقی را بنماید که تهیه و ارائه آن از توان خریدار خارجی خارج میباشد. در چنین مواردی “ضمانتنامه اعتبار خریدار”  این صندوق میتواند جایگزین مناسبی برای وثایق درخواستی اعتبار دهنده باشد. بعبارت دیگر ، این ضمانتنامه ریسک عدم بازپرداخت اعتبار توسط مدیون (خریدار/ بانک خارجی) در سررسید مقرر را برای اعتبار دهنده/ بانک ایرانی تحت پوشش قرار می دهد. قبل از صدور این ضمانتنامه، صندوق اقدام به اعتبار سنجی از خریدار/ بانک خارجی  و اخذ وثیقه مناسب (‌معمولاً ضمانتنامه دولتی ) از آنها می نماید.

10-صندوق چگونه فعالیت صادراتی مرا تامین مالی می نماید؟
چنانچه در نظر دارید کالاهای صادراتی مورد نیاز خود را بصورت اعتباری از تولید کنندگان محلی خریداری نمایید و یا برای این منظور از بانکها/ موسسات مالی داخلی و بین المللی تسهیلات ارزی یا ریالی دریافت کنید، میتوانید بجای وثیقه مورد نظر اعتبار دهنده ، ضمانتنامه های اعتباری مختلف صندوق را  ارائه فرمایید.

11- من به عنوان صادرکننده و متقاضی دریافت ضمانتنامه اعتباری، برای دریافت ضمانتنامه چه مراحلی را باید طی نمایم ؟
اولین گام برای دریافت ضمانتنامه اعتباری، ارایه درخواست ذینفع ضمانتنامه (بانک/موسسات مالی اعتباری/ تولیدکننده محصولات صادراتی) به صندوق می باشد. برای این منظور و قبل از هر اقدامی میبایست درخواست اعتبار متقاضی در بانک مربوطه مطرح و پس از تصویب به این صندوق ابلاغ گردد .بدیهی است در متن درخواست بانک میبایست به نکاتی از قبیل مبلغ تسهیلات ، مدت اعتبار و نرخ سود تسهیلات ، اشاره شده باشد .

 
 
12-هزینه اخذ بیمه نامه / ضمانتنامه از صندوق چه میزان است؟
 
براساس نوع ضمانتنامه یا بیمه نامه درخواستی از سوی صادرکننده ، درصد کمی بعنوان حق بیمه یا کارمزد از وی اخذ می گردد. میزان حق بیمه مربوط به بیمه نامه های برون مرزی براساس شرایط پرداخت و اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور خریدار تعیین می گردد. علاوه بر حق بیمه، درصد کمی نیز بعنوان هزینه  صدور در مورد بیمه نامه کل گردش صادرات اخذ می شود. جهت صدور انواع ضمانتنامه نیز با توجه به مدت اعتبار، درصد کمی بعنوان کارمزد از صادرکننده دریافت می گردد.

13-برای اخذ بیمه نامه / ضمانتنامه از صندوق چگونه بایستی اقدام نمایم؟
براساس نوع ضمانتنامه / بیمه نامه درخواستی ، روند تقاضا و صدور متفاوت میباشد. لطفاً جهت مطالعه فلوچارت نحوه صدور بیمه نامه / ضمانتنامه های مختلف به بخش خدمات در صفحه اصلی مراجعه فرمایید.

14-آیا صندوق در زمینه بازاریابی نیز بمن کمک می نماید؟
این صندوق معمولاً در فعالیتهای بازاریابی صادرکنندگان دخالت ننموده و ایشان را در یافتن شرکای تجاری کمک نمی نماید     ولی در صورت معرفی خریدار خارجی از سوی صادرکننده ، صندوق می‌تواند با دریافت هزینه مربوطه خریدار خارجی را اعتبار سنجی کند.

 15-آیا صندوق در زمینه واردات نیز بمن کمک می نماید؟
این صندوق معمولاً فعالیتهای وارداتی را حمایت نمی نماید، اما چنانچه شما بعنوان یک صادرکننده ایرانی در نظر دارید با هدف تولید و  صدور محصول نهایی اقدام به واردات مواد خام یا کالاهای واسطه ای  نمایید، صندوق ضمانت صادرات ایران آمادگی دارد نسبت به صدور  “ضمانتنامه اعتباری”( جهت ارائه به بانکها/اعتبار دهندگان داخلی و خارجی اعطا کننده تسهیلات صادراتی ارزی و ریالی به شما) طبق درخواستتان اقدام نماید.

16- آیا خارجیان نیز میتوانند از صندوق درخواست ضمانتنامه / بیمه نامه نمایند؟
تنها اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا شرکتهای مشترک خارجی ثبت شده در ایران میتوانند از خدمات صندوق استفاده نمایند، به استثنای اعتبار دهندگان خارجی که به پشتوانه ضمانتنامه اعتباری ارزی صندوق اقدام به اعطای تسهیلات صادراتی به صادرکنندگان ایرانی می نمایند.

17- ضمانت نامه‌های اعتباری صندوق با چه شرایطی صادر می‌گردد ؟ پس از اعتبارسنجی از صادرکننده و بر اساس رتبه اعتباری بدست آمده وثایق قابل قبول صندوق مشخص می‌شود .

 
18- جایگاه قانونی ضمانت‌نامه‌های صندوق چیست ؟ 
بر اساس مصوبات مختلف هیات محترم وزیران و شورای پول و اعتبار ضمانت‌نامه‌های صندوق از جمله وثایق قابل قبول سیستم بانکی جهت تضمین تسهیلات اعطایی به صادرکنندگان می‌باشد .

19- چه تفاوتی میان پوشش ریسک تأمین مالی پیش از صادرات/ حمل و تأمین مالی بعد از صادرات/ حمل وجود دارد؟


 

در تأمین مالی پیش از انجام صادرات، بانکها و مؤسسات تأمین مالی کننده، نگران عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات از جانب صادرکننده می باشند که با اخذ وثیقه مطمئنه از صادر کننده ریسک فوق را به حداقل می رسانند. در تأمین مالی پس از انجام صادرات، ریسک عدم پرداخت خریدار خارجی یا بانک وی در سررسید مقرر برای بانکهای تأمین مالی کننده وجود دارد. بنابراین صندوق در پوشش تأمین مالی پیش از حمل، ریسک صادرکننده را برای بانک تأمین کننده داخلی پوشش داده و بهمین جهت براساس نتیجه اعتبار سنجی انجام شده از وی وثایق لازم را اخذ می نماید در حالیکه در پوشش تأمین مالی پس از حمل ریسک خریدار خارجی یا بانک وی را پوشش داده و بهمین دلیل پس از اعتبارسنجی از آنها تضامین لازم را از آنها اخذ می کند و در اینصورت دیگر نیازی به وثیقه سپاری از سوی صادرکننده نیست.


 

 
20- دوره اعتبار بیمه نامه های خاص و کل گردش صادرات چه مدت است؟
 
 

بیمه نامه های خاص (قرارداد و اعتبار اسنادی) تا پایان زمان اعتبار قرارداد فروش و وصول وجوه صادراتی بیمه نامه اعتبار دارد اما بیمه نامه های کل گردش صادرات یکسال اعتبار دارد.


 

 
21- آیا می توان با یک فقره بیمه نامه کل گردش صادرات به چند خریدار و چند کشور کالا ارسال و تحت پوشش قرار داد؟
 

بله- در صورت اعتبار سنجی مثبت از چند خریدار در چند کشور می توان تمام محموله ها را بعد از انعقاد قرارداد با خریداران، تحت پوشش یک بیمه نامه کل گردش صادرات قرارداد.

 

 
22- آیا جهت اخذ تسهیلات به منظور تأمین مالی طرحهای سرمایه گذاری در خارج از ایران از بانکها یا مؤسسات مالی می توان از بیمه نامه سرمایه گذاری صندوق استفاده کرد؟
 

بله – بانکها یا مؤسسات مالی که اقدام به تأمین مالی سرمایه گذاری در خارج از ایران نمایند می توانند جهت پوشش ریسک عدم بازپرداخت وام ناشی از بروز ریسکهای سیاسی کشور میزبان اقدام به اخذ پوشش بیمه ای از صندوق نمایند. بانکها می بایست علاوه بر اخذ بیمه نامه سرمایه گذاری صندوق رأساً نسبت به اخذ وثایق مورد نیاز خود جهت پوشش ریسک عدم بازپرداخت وام ناشی از بروز ریسکهای تجاری از جمله قصور شرکت مجری طرح اقدام نمایند.

 

 
23- آیا به منظور اخذ بیمه نامه، طرح سرمایه گذاری می بایست واجد شرایط خاصی باشد یا خیر؟
 

بله- طرح سرمایه گذاری جهت پوشش می بایست علاوه بر دارا بودن توجیه اقتصادی، حداقل 3 سال به طول انجامیده (یعنی از زمان شروع تا پایان فعالیت سرمایه گذاری حداقل 3 باشد)، حداقل 50% سهم آورده ایرانی از داخل از ایران تأمین گردد و منجر به صدور کالا/ خدمات و یا نیروی کار ایرانی گردد.

 

 

 منبع : سایت رسمی صندوق ضمانت صادرات ایران

آخرین بروز رسانی : 1389/12/07 12:49:49  تعداد مشاهده : 8085  نویسنده / ویرایشگر : واحد انفورماتیک

زمان نما

 

پیوندهای مفید

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

سازمان توسعه تجارت ایران

صندوق ضمانت صادرات

انجمن زعفران

 

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند


طراحی و پیاده سازی توسط : دفتر داده پرداز بیرجند
RaakCMS